5. Betala av huslån

I målet i Lunds tingsrätt har Cardigans lämnat in en graf upprättad av Tambourine. Denna ska visa det ackumulerade skuldläget för de externa skulderna. Det vill säga hur Hives skuld ökat genom åren för de påhittade lånen för perioden dec 2002 – sept 2008.

Den 13 juni 2005 skickar X på Tambourine ett mail till Niklas Almquist där hon råder honom att betala av sitt huslån inklusive de kostnader som uppkommer kring det. Tex skatt och liknande. Detta då Hives “tjänade mer pengar” än vad hon “trodde för tre år sen”.

Mail 13 juni 2005

Om man tittar i grafen så är de externa skulderna vid samma tidpunkt uppe i ca 9 miljoner kronor!

Graf över ackumulerade lån

Här existerar alltså inte det likviditetsproblem som Tambourine hävdar var det ständiga problemet för Hives och anledningen till att man konstant måste låna in pengar. Om det nu inte var så att de pengarna hon refererar till som vi tjänat utöver det som hon trodde vi skulle tjäna var lånade av Cardigans förstås…?

Detta är den ekonomiska verklighet vi levt i under alla dessa år. Allt är gott ställt och inget vad gäller pengar är några problem.

Niklas framstår ju även som lite korkad dock generös när han gladeligen sponsrar hästtjejer trots att alla hans pengar, om man nu ska lita till Tambourines inställning idag, är lånade av andra och firman som ger honom hans levebröd är skuldsatt med ca 9 miljoner.

I ett annat mail skickat den 21 juni 2005 försäkrar hon Niklas om att man fortsätter som planerat med att man ska betala av huslånen samt att det “bara är att säga till” om man vill ha “förhöjd lön”. Inte heller här har Tambourine någon desperat ton där de försöker få oss att sluta spendera pengar som de påstått att de konstant haft. Snarare tvärtom.

Mail 21 juni 2005

4. The Hives öppna brev med stycket Aftonbladet valde att inte publicera

Cardigans och Ark har stämt oss. Det påstås att vi lånat pengar och helt enkelt inte vill betala tillbaka.

Det finns inga avtal om lån, inga påskrivna handlingar, inga avtal om ränta eller villkor för återbetalning och kanske viktigast av allt: Vi har aldrig pratat med Cardigans, Ark eller Tambourine om dessa “lån”.

”Lånen” dök upp under åren efter vi sparkat Tambourine och satt igång vår utredning. X ändrade bokföringen I efterhand och vips dök dom upp!

Pengar har förts mellan alla artisters bolag så att ingen ska kunna få en hel bild av vad som hänt utan insyn i alla konton som handhavts av Tambourine.

10 000-tals överföringar mellan banden, som inte har någon grund i verkliga affärshändelser, har utförts med av Statens Kriminaltekniska Laboratorium konstaterat förfalskade fullmakter. Är det dom ni kallar ”lån”? Vi har aldrig givit någon på Tambourine fullmakt att ta dessa lån för vår räkning.

Cardigans och Tambourine står extremt nära varandra. Cardigans har spenderat flera år i studion under skivinspelningar. Man sitter eller har suttit i varandras styrelser och har åkt på semester ihop. En familjemedlem till Nina Persson har jobbat där och hanterat våra pengar.

Är det då en slump att just Cardigans har berikats enormt av dessa ”lån”? Ninas bolag ”lånar ut” 7 miljoner varav 5,6 till oss utan vår vetskap eller att vi har behov och får på bara 6 år 7 miljoner i ränta! Hennes bästis X bestämmer att hon ska ha 88% ränta på utlånat kapital vissa år men hävdar nu i rätten att det varit 5%. Räntorna i Cardigans gemensamma bolag går inte att se då det slugt nog är ett Handelsbolag.

Vi kan också bevisa att pengar som ”lånas ut”till oss vid flera tillfällen kommer från vår verksamhet och att vi betalat Cardigans räkningar.

Detta har dolts i den ekonomiska rapportering vi fått från Tambourine.

(struket stycke)

X och Y på Tambourine, som fört över miljonbelopp direkt från våra bolag till sina privata konton, äger och bor i fastigheter till ett värde av minst 40 miljoner trots deklarerade snittinkomster under 200 000 kr före skatt. Är det också en slump? Vi saknar enorma summor!

Att Ark och Cardigans krokar arm med dom jävlarna för egen vinning är minst sagt ryggradslöst.

Revisionsbyrån PWC i Lund måste ha sett allt det här. Iallafall mellan fingrarna.

Endast polis eller åklagare kan bringa full klarhet i den här skiten. Vi hoppas dom skyndar sig.

The Hives

www.tambourineskandalen.se

3. Kommentar på Aftonbladets artikel 12/4 2013

Fick nyss se Tambourines kommentarer på vårt öppna brev i Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article16585740.ab) och noterar följande citat:

Tambourine: “Av timingen att döma är den antagligen gjord bara för att de vill flytta fokus ifrån det faktum att de håller på att förlora alla sina pågående rättstvister.”

Hives undrar: Vilken insyn har Tambourine i samtliga våra rättsprocesser och med vilken säkerhet vet de att vi ska förlora alla?

Tambourine: “Vi har inte misskött deras bokföring”

Hives undrar: Är Tambourine rätt personer att avgöra det? De har ju skött bokföringen i en härva som landat i flertalet stämmningar på miljonbelopp. Det finns ju flera bokföringsbyråer som klarar av att göra bokföring utan att sådana tråkiga händelser är den omedelbara följden.

1. Ekonomisk rapportering

Länken nedan är ett talande exempel på den ekonomiska rapporteringen som vi i The Hives mottagit av Tambourine. Denna är offentlig och är inlämnad i målet i Lunds tingsrätt där vi är stämda av Cardigans.

Bilden är tagen ur en likviditetsrapport upprättad av Tambourine och ska visa budget och balans för perioden juli-dec 2008. Enligt den så ska The Hives totala skulder för The Hives gemensamma bolag No fun AB enligt ingående balans (IB) som alltså avser juli 2008 inte varit större än 170 890 kr.

I själva verket så gick utan vår vetskap 11 miljoner kronor ut ur bolaget under samma 6 månadersperiod. Det hävdas som återbetalning av skulder till Cardigans!!! Det fanns alltså inga skulder till någon utöver vad som skulle kunna vara vanliga leverantörsfakturor enligt de siffror vi fick se i denna likviditetsrapport och några låneförhållanden mellan oss och Cardigans hade aldrig nämnts överhuvudtaget. Efter att Tambourine i efterhand modifierat bokföringen (mer om det framöver) så påstår The Cardigans att ”skulden” till dom vid tillfället ska ha varit drygt 30 miljoner kronor.

NF 6 mån lbudg0527

NF_6_man_lbudg0527