8. Ett tydligt talande mail

Detta mail (bilaga 24 i målet i Lunds tingsrätt) visar även det hur Tambourine hemlighållit “lånen” för oss och talar även i övrigt sitt tydliga språk.

Mail Ekonomiläget nu

Daterat den 5 april 2009 så är detta skickat från X på Tambourine till samtliga bandmedlemmar i The Hives och går under rubriken Ekonomiläget nu.

Denna tidpunkt är nästan 1 år efter det krismöte om ekonomin vi hade i maj 2008 då alla våra pengar helt plötsligt var helt slut! Med på det mötet var Hives samtliga bandmedlemmar, X på Tambourine (som författat mailet i fråga) och vår jurist vid tillfället. Här bestämdes att likviditetsrapporter skulle skickas mycket frekvent och den ekonomiska rapporteringen framöver skulle vara på topp.

Som man kan läsa i stycket Pengar i No fun (Hives gemensamma bolag) finns nästan 2 miljoner på banken, närmare 2,7 miljoner är på väg in och dessutom så är andra pengar på väg in. Hon skriver “Det finns med andra ord helt tillräckligt med pengar.” Det låter ju väldigt bra men…

Tillräckligt med pengar för vad då?

Om man läser av den graf som Cardigans lämnat in i målet och som även omnämns i blogginlägg 5 här på sidan så slutar den visa skuldläget sept 2008 när våra skulder enligt grafen ska vara uppe i nästan 18 miljoner. Betyder det att skulderna helt återbetalades mellan sept 2008 och april 2009 när detta mail skrivs? Borde dom inte annars ha nämnts i mailet som något som skulle tynga vår ekonomi?

Cardigans och Tambourines graf över ackumulerade lån

I stycket Läget vid bokslut kan man läsa att “Situationen är helt annorlunda än förra året… Vinsten är just nu över 13 miljoner, och kommer att sluta på ca 17 tror jag.”

Det ska vara den största vinsten vi någonsin haft och den ska resultera i en utdelning!

Märk väl inte en återbetalning av skulder på 18 miljoner utan en utdelning…

Situationen ser fin ut. Vi har räddat vår ekonomi och på mindre än 1 år gått från att vara helt panka med 0 kr i kassan och inte ens kunnat betala räkningar på småsummor till vad som hon tror kommer att landa i 17 miljoner i vinst! Fantastiskt!

Denna bild styrks även av revisorn som senare i april 2009 får ta över uppdraget från Tambourine efter det att vi gett dom sparken (något vi bestämt oss för långt tidigare) och som första åtgärd kommer med förslaget att vi skall dela ut 10 miljoner kronor ur No fun. 2 miljoner kronor till vart och ett av Hivesmedlemmarnas egna bolag!

Vid denna tid har vi i Hives under nästan 1 helt år dagligen ringt och mailat X på Tambourine för att få ut korrekta siffror som rör våra bolags ekonomi men som en vänlig gest så erbjuder hon ändå i slutet av mailet alternativet att inte tanka hem det mail hon ska skicka med Balans och resultaträkning samt diverse annan viktig information, då det är ett ganska stort mail som kan ta tid att hämta hem. Ett mycket generöst erbjudande om vi nu ville undvika insyn i våra företags ekonomiska läge.

Tilläggas kan att detta mail aldrig skickades till oss.

Återigen. Vi har aldrig vetat om några lån.

Comments are closed.