15. Fullmakten konstaterad falskare

Vi har tidigare skrivit om den så kallade “Generalfullmakten” som figurerar i Tambourinehärvan i blogginlägg 12.

Förfalskad Generalfullmakt

Den ska enligt Tambourine och Cardigans ha skrivits på av tre av oss Hivesmedlemmar vid ett möte 2002. SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium) har som vi skriver i inlägg 12 konstaterat, efter att ha jämfört namnteckningarna med våra riktiga namnteckningar, att de är förfalskade. Vi har sedan det förra beskedet haft fullmakten på vidare utredning hos SKL. Denna gång för att att undersöka om den fjärde namnteckningen, vilken är ”X” på Tambourines, och kryssningen över fullmakten är skrivna med samma penna samt om namnteckningen och krysset är skrivna vid samma tillfälle. Det går nämligen att se då det kemiska sönderfallet i bläcket är lika efter det att pennan använts och bläcket hamnat på papper. Om så skulle vara fallet så skulle påskriftstillfället av den fjärde namnteckningen och påskriftstillfället av det kryss som ska ha kryssat fullmakten “20090417” sammanfalla i tiden.

SKL analys av fullmakt

SKLs utredare kommer alltså fram till följande slutsats:

“Resultaten talar för att namnteckningen ”X” och kryssningen över fullmakten är skrivna med samma penna eller med pennor innehållande bläck från samma tillverkningstillfälle (Grad +2).”

Den uppmärksamme noterar här att + 2 inte är det högsta betyg som kan erhållas vid analys. Det högsta betyget på skalan är + 4. Ett + 2 betyg är dock det högsta betyg som går att erhålla vid en kemisk analys lik denna.

Såhär förtydligar SKLs utredare resultatet i ett mail till oss:

“Text skriven med en kulspetspenna åldras långsamt med tiden. Lösningsmedlen avdunstar och färgerna sönderfaller. Om man använder samma penna för att skriva text vid olika tillfällen borde den text som är äldre uppvisa mera åldrande sammansättning än färskare text. Texter upprättade med samma penna samtidigt eller med kortare tidsskillnad uppvisar inte någon skillnad i den kemiska sammansättningen alls. Åldringsprocessen är mycket långsam, det krävs minst 6 månaders skillnad i tid för att upptäcka den. I det aktuella ärendet har vi inte sett någon som helst skillnad i den kemiska sammansättningen mellan bläck i namnunderskriften och bläck i kryssningen trots att åldersskillnaden skulle vara ca 7 år. När det gäller gradering av vårt utlåtande, använder vi inte starkare slutsats än grad +2 för jämförande kemiska undersökningar, typ jämförande bläckundersökningar.”

Detta betyder således att någon har upprättat fullmakten i efterhand och att denne gjort det 20090417 eller kanske till och med senare! Med stor sannolikhet har alltså X på Tambourine skrivit sin namnteckning med samma penna som kryssar fullmakten och kanske till och med vid samma tilfälle. X har vittnat under ed i Lunds tingsrätt och hävdat att fullmakten är äkta.

Vi får tyvärr inte använda detta som skriftligt bevis i målet mot Tambourine i Malmö tingsrätt då tingsrätten anser att denna bevisning kommit in försent. Vi får dock tala om faktumet under rättegången vilket vi också ämnar göra.

För att kunna undersöka en fullmakts äkthet på det sätt som vi låtit göra behöver man ha originalhandlingar det vill säga man kan inte undersöka en kopia av dokumentet. Av de fullmakter vi fått ta del av i “original” och kunnat undersöka deras äkthet hos SKL så har 100% av dem visat sig vara förfalskade!

Har fler i härvan råkat ut för samma sak?

Ja. Vi är inte de enda artister som fått våra namnteckningar förfalskade eller hävdat så. Även Soundtrack of our lives har fått sina namnteckningar förfalskade vilket deras trummis Fredrik Sandsten vittnat om i Lunds tingsrätt i målet där Cardigans stämmer oss. Även Timbuktu kan vittna om att ha fått sin namnteckning förfalskad.

Man kan spekulera i varför så många dokument har förfalskats och varför de uppenbart fabriceras i efterhand. Vi menar att det beror på att Tambourine aldrig haft en sådan fullmakt som de hävdar att de haft samt att de aldrig har varit berättigade eller någonsin haft uppdraget att uppta “lån” på det sätt som det gjort.

Vi anser att bevisen talar sitt tydliga språk.

Vi hoppas polisen utreder detta.

Comments are closed.