14. Prosolvia och ÖPWC (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers)

Nu i torsdags föll hovrättens dom i Prosolviamålet. Prosolviamålet är ett mål där Prosolvias konkursbo stämde revisionsbyrån ÖPwC (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers) för bristande kontroller vid revision.

Läs mer:

http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article3744278.ece

http://sv.wikipedia.org/wiki/Prosolvia

I det här målet vann ÖPwC i tingsrätten men nu i hovrätten så vände domen helt. ÖPwC utdöms nu istället att betala nästan två miljarder i skadestånd till Prosolvias konkursbo. Hovrätten går på ett hypotetiskt resonemang och menar att om ÖPwC hade gjort sitt jobb och påtalat de brister som fanns i boksluten så hade skadan som uppstått kunnat vara mycket mycket mindre för de ägare som förlorade pengar i härvan.

ÖPwC är för övrigt (ska man säga otroligt nog?) den revisionsbyrå som vi stämt på i stort sett samma grunder för att inte gjort sitt jobb ordentligt. I vårt fall i Tambourineskandalen. Revisorn har där sett och godkänt helt sjuka saker som skadat oss och andra artister enormt. Transaktioner som gått mellan bolag kors och tvärs som nu i efterhand  hävdas vara “lån” trots att det inte finns ngn som helst dokumentation på att det skulle handla om “lån” etc etc. Just nu är vårt skadeståndskrav mot ÖPwC uppe i över 200 miljoner kronor.

Prosolviaskadeståndet är sannolikt det största skadeståndet som dömts ut mot en revisor i Sverige och vi anser att denna dom stöder våran syn på saken till fullo i bland annat det att revisorn faktiskt har ett ansvar i motsats tlll vad vi anser att ÖPwC försöker hävda nämligen inget ansvar alls…?

Vi menar såklart att revisorns ansvar i likhet med vad många människor tror är att vara en oberoende part som ska granska, upptäcka och sedan anmärka på abnormiteter denne upptäckt vid revisionen och i boksluten även till ägarna av bolaget. Den revisor vi hade från ÖPwC under åren vi jobbade med Tambourine har struntat i att påpeka felaktigheter och aldrig ens brytt sig om att kontakta oss. Aldrig! Hade han gjort det hade denna härva aldrig kunnat ha pågått så länge som den nu fick göra och orsakat så stor skada som den nu har gjort.

Nu är revisorsplikten åtminstone för mindre bolag avskaffad men med såna här domar så kanske revisorer har en funktion för sådana även i framtiden. Man har ju nu i alla fall fastställt att revisorn har en skyldighet att  upptäcka och påtala felaktigheter i boksluten inte bara till allmänheten utan även till ägarna. Om detta inte skulle vara revisorns uppgift vilken funktion fyller då egentligen revisorn?

Vi stämde ÖPwC i april 2012 och har ca 1,5 år senare alltså ännu inte kommit till huvudförhandling. Under hela denna tid har ÖPwC’s ombud från advokatbyrån Wistrands med ganska stor framgång kan man tycka försökt sinka målet så mycket som möjligt. I dagsläget gör de det med motiveringen att de inte har tid. Detta är i viss mån förståeligt då de borde vara ganska upptagna med att överklaga den senaste Prosolviadomen! Det är nämligen samma advokater som ska försvara ÖPwC i vår stämning mot dem som har försvarat ÖPwC i Prosolviamålet och vi fick nyss mail från Stockholms tingsrätt att Wistrandsadvokaterna nu inte kan de tänkta datumen i november utan vill skjuta till januari. Löjligt!

Vi hoppas såklart att målet snarast kommer upp i rätten utan fler fördröjningar så vi kan vinna det och att ÖPwC får betala det som deras misskötsel har kostat oss och vi får medel att slå tillbaka mot de övriga löjliga stämningar som ligger i Tambourineskandalens bakvatten som tex de mål där Cardigans och The Ark har stämt oss.

Under tiden hoppas vi fortfarande att polisen utreder hela Tambourineskandalen grundligt.

 

Comments are closed.