12. “Ekonomisk talesperson” och förfalskade fullmakter