12. “Ekonomisk talesperson” och förfalskade fullmakter

I målet i Lunds tingsrätt så hävdar Cardigans och Tambourine att Mikael Karlsson (Vigilante Carlstroem) har varit “Ekonomisk talesperson” för The Hives. Det är det mest absurda vi hört och har abslout ingen som helst grund i verkligheten. I denna process är det första gången vi hör begreppet och termen överhuvudtaget.

Mikael ska dessutom påstås det ha varit en “Ekonomisk talesperson” med en mycket bred befogenhet. Så bred att han som de menar ska ha haft mandat att uppta lån på drygt 35 miljoner kronor från andra artister inte bara för vårt gemensamma företags räkning utan även för varje enskild medlems egna företag samt för samtliga medlemmar privat!

Privat? 

Vi anser det vara mycket ovanligt för att inte säga helt osannolikt att man som någotsånär friskförklarad vuxen lämnar över hela sin ekonomi, både sin professionella och sin privata till en kompis och vi har aldrig någonsin haft någon sådan eller ens liknande överenkommelse.

Mikael ska enligt Cardigans och Tambourine ha kunnat bestämma helt själv hur varje bandmedlem ska sköta sin privatekonomi, privata konton, sparande, utgifter, huslån och räntor på våra privata bostäder etc utan att medlemmen i fråga som påverkas av Mikaels idéer kring dennes ekonomi ska behöva rådfrågas alls. Det är alltså han som ska, som det menas, ha hittat på och initierat eller åtminstone godkänt det idiotiska “låne”/transaktionsvirrvarret kring Pelles lägenhetsköp som vi skrivit om i blogginlägg 11.

När det bestämdes att Mikael skulle vara “Ekonomisk talesperson” säger man dock inget om och Hives undrar:

När? Var? Hur? Varför? Vilka var närvarande? Och så vidare.

Det förefaller högst oklart.

Tyvärr för Hives del hade inte tingsrätten i Lund några problem att se det absurda i detta och fastslår i domen att Mikael har varit “Ekonomisk talesperson”.

Vi tycker det är helt fördjävligt att sådana lögner ska kunna vinna gehör i en domstol och undrar såklart hur tingsrätten resonerat.

Varför vill då Cardigans påstå detta?

Anledningen är helt enkelt att enda gången som det talas om lån på något sätt överhuvudtaget i mailväxling mellan någon på Tambourine och någon i Hives är i mailväxling mellan endast X på Tambourine och Mikael. Det här sker endast i detta mail inlämnat i målet i Lund då han vill låna pengar till en bil under kort tid då vi inväntar ett stort förskott som är på väg in.

Mail Lån bil

Det som föranleder att Mikael skickar mailet är att han tidigare har ringt X och talat kring möjligheten att ta ett lån i en bank under 4-5 veckor eftersom bilen hade flera intressenter och pengar var på väg in. X tyckte det var onödigt att behöva krångla med att ta banklån under så kort tid och föreslår istället att hon frågar någon av sina andra kunder om de vill ställa upp med detta korttidslån. Mailet är Mikaels fråga till X om hur det gick. Mikael fick lånet och 5 veckor senare betalas lånet åter. Mikael fick aldrig veta av vem lånet togs då kunden enligt X ville vara anonym. Detta är det ena av endast 2 tillfällen då någon av oss överhuvudtaget känt till att lån upptagits. Det andra tillfället var vid en liknande händelse, dvs då Mikael skulle köpa bil och det strax innan det skulle komma ett stort skivförskott.

Båda tillfällena rör alltså Mikael och dessa 2 tillfällen finns dokumenterade i mail som är inlämnade i målet i Lund. I målet menas det att vi totalt ska ha tagit ca 500 lån på sammanlagt över 40 miljoner kronor bara av Cardigans. Man tycker kanske då att det borde finnas 498 mail till där Mikael “ber om lån” för Hives eller olika Hivesmedlemmars räkning. Det gör det inte.

Totalt i hela härvan ska det enligt förre revisorn Christer Jonsson röra sig om ca 10000 “lån” åt olika håll mellen olika artister bara under de ca 6 år som vi arbetade med Tambourine. Det motsvarar 7-8 “lån” per arbetsdag i 6 år. Normalt?

De 10000 “lånen” borde kanske också föranletts av en förfrågan om ett lån. I vårt fall skulle 500 “lån” tagits trots att vi som vi visat i exempel i blogginlägg 10 haft likviditet på nästan 15 och 5 miljoner kronor vid de tillfällen då “lånen” ska ha tagits. Låter inte heller normalt. Det ska då i härvan alltså finnas 9500 “lån” till. Kan det verkligen ha funnits ett sånt “lånebehov” hos Tambourines övriga kunder? Det har vi mycket svårt att tro mot bakrund av det vi sett. Däremot kan ju utlåningsviljan funnits där då man som det verkar kunnat ta ut 88% räntor på de pengar man “lånat” ut.

Vi andra i bandet har i alla fall aldrig sett mailet ovan eller något överhuvudtaget liknande innan vi krävde av X på Tambourine att få se de mail som hon när våra pengar “plötsligt var slut” hävdade skulle “förklara mycket”. Vi anser också, som man kan se både i detta och i tidigare blogginlägg, att det finns mail som förklarar mycket. Vi anser bara inte att de förklarar saker på det sätt som Tambourine och Cardigans menar utan istället det omvända. Mikael är dessutom ensam ägare till sitt aktiebolag och vad han gör med sitt bolag har inget att göra med de bolag som Hives övriga medlemmar äger personligen.

Om Mikael då var “Ekonomisk talesperson” med sådana befogenheter som det påstås skulle då all kommunikation gå genom honom? Det vore kanske logiskt och man skulle således kunna tro det.

Det verkar dock inte vara fallet.

Cardigans har i målet i Lund lämnat in en 37 sidor lång lista på telefonsamtal och SMS från Tambourines telefoner till mottagare som ska verka inom “Hives sfären” och då kvalificerat samtalet eller SMSet som ett “Hivessamtal” eller ett “Hives SMS”. Listan är för perioden 1 nov 2005 – 28 aug 2008 och specar mottagare, samtalstid och liknande. Antalet samtal och SMS är totalt 2274 st under de nästan 3 åren.

Listan ska visa hur mycket jobb per telefon det varit att hantera Hives ekonomi och hur mycket tid man lagt på att tala med alla medlemmar samt alla inblandade kring vårt band. I den finns samtal och SMS till samtliga bandmedlemmar, turnéledare, assistent, management och andra vi jobbat och jobbar med. Många samtal kan mycket väl röra andra artister då vissa av personerna vars nummer finns med också jobbade med andra artister som jobbade antingen direkt med Tambourine eller jobbade med Tambourine i andra ärenden tex roddare, revisor, Statoil, SAMI och bankkontakter. Ca 42% av dom 2274 samtalen och SMSen har gått till bandmedlemmar i The Hives och ska då alltså haft att göra med vår ekonomi. Om det är samtal som inte handlar om Hives ekonomi utan istället saker som att man sett en bra konsert eller dyl så hör de ju kan man tycka inte till målet i alla fall.

Går de flesta samtalen då till Mikael? Nej. De flesta samtalen går till Niklas Almquist som tar emot 13%. Mikael har tagit emot 10%. Cristian Grahn 9%, Per Almquist 7% och Mattias Bernvall 3%.

Övriga 58% kan ha med andra artister att göra eller andra ärenden att göra. Det kan ju för övrigt även de samtal som gått till oss gjort också.

Så mycket jobb var det kanske inte heller. De 229 samtal som utgör Niklas Almquists 13% av totalen blir om man delar dem på de 35 månader som utgör perioden endast 6,5 samtal i månaden och då är han den mest kontaktade Hivesmedlemmen. Om man delar de 2274 samtal som utgör totalen med de 35 månaderna blir det 65 samtal i månaden. Dvs lite mer än 2 samtal eller SMS per dag för hela “Hivessfären”. Den siffran kan ju således också vara mindre än 1 samtal eller SMS per dag då 58% av samtalen ju kan röra andra artister.

De är dock tydligt att alla i bandet samt andra som arbetade med Hives kommunicerade med Tambourine.

Varför?

Varför skulle så mycket kommunikation gå mellan Tambourine och alla dessa personer som finns i Hives närhet och samtliga bandmedlemmar om vår ekonomi när det enligt Tamborurine och Cardigans ska ha funnits en person som hade mandat att sköta exakt allt? Allt ska som sagt enligt Cardigans och Tambourine inkluderat: det gemensamma bolaget, de enskilda bandmedlemmarnas egna bolag och samtliga medlemmars privata ekonomiska intressen. Listorna specar ju dessutom bara utgående samtal från Tambourine så man kan ju undra varför Tambourine inte ringde Mikael istället. Varför har de ringt oss andra medlemmar och folk som jobbade med oss?

Hade det som sagt inte varit enklare att sköta all korrespondans genom den “Ekonomiske talespersonen” som ju trots allt ska ha haft mandat att göra precis som han ville utan att blanda in övriga klantskallar? Hans befogenheter ska ju om man ska tolka Cardigans och Tambourine rätt varit i det närmaste oändliga!

Vad kan övriga medlemmar ha diskuterat med Tambourine? Sina egna bolag och räkningar månne eller vore det för osannolikt?

För att kunna sköta ett uppdrag som “Ekonomisk talesman med oändliga befogenheter” kan man tycka att Mikael borde ha haft någon typ av fullmakt. Åtminstone för medlemmarna privat och för varje medlems egna bolag . Det brukar vara standard inom arbetslivet att någon som ska ha ett sådant brett ansvar ska ha något att visa upp för att kunna sköta sitt jobb fullt ut. En person som “har rätt att” förhandla om våra huslån och “låna” 35 miljoner av andra band både för oss som privatpersoner och för samtliga bolag ägda av Hivesmedlemmar borde väl ha haft en fullmakt som gäller för alla fem bandmedlemmar?

Tydligen inte…

Mikael har ingen sådan och det har ingen annan heller. Det framgår också av detta mail från X på Tambourine från 7 februari 2007 till samtliga Hives bandmedlemmar samt vår assistent. Mailet är inlämnat i målet i Lunds tingsrätt.

Mail Ingen fullmakt

Frågan i mailet verkar om man ska dra slutsatser av vilka det är skickat till röra samtliga bandmedlemmar inklusive vår assistent. Varför är oklart om man ska försöka se detta ur Cardigans synvinkel då det borde räckt med att informera den “Ekonomiske talespersonen” om situationen.

Fullmakter har för övrigt varit en ganska central del i målet då Cardigans lämnat in fullmakter som bevisning. Dessa fullmakter har Statens kriminaltekniska laboratorium bedömt vara förfalskade. Det har vi hävdat hela tiden att de är.

En av dom är den så kallade “Generalfullmakten” som alltså enligt Cardigans och Tamboruine ska vara undertecknad av Christian, Mikael och Mattias. Det är den enligt oss och SKL alltså inte. Varför Mattias skulle ha skrivit på den är dessutom höljt i dunkel då han inte hade rätt att teckna för firman vid denna tid.

Såhär ser den förfalskade fullmakten ut…

Förfalskad Generalfullmakt

Notera att Mattias Bernvall i sin namnteckning här stavar sitt efternamn med W. I verkligheten stavar han det med V. Mattias skulle nog inte göra ett så enkelt misstag men X på Tambourine har ofta stavat Mattias efternamn med W. Enklast kan det ses här på denna fullmakt i namnförtydligandet till Mattias namn. X har vittnat i Lunds tingsrätt och sagt att det är hon som upprättat fullmakten.

Mikael har dessutom i Lund vittnat att han ej var på plats vid detta möte då fullmakten ska ha undertecknats utan att han var på bröllopsresa då han precis gift sig.

Tambourine och Cardigans menar att fullmakten är riktig och menar att medlemmarnas namnteckningar stämmer väl överens med hur de såg ut vid samma tid trots vår och SKLs motsatta syn på saken samt felstavningen och Mikaels frånvaro. Anledningen till det kan vara att namnteckningarna kan tes ganska men alltså inte tillräckligt lika de namnteckningar som finns på det skivkontrakt som vi skrev med Universal och Interscope alldeles innan vi började jobba med Tambourine. Det kontraktet har förvarats i Tambourines lokaler i Malmö…

Vem har vinning av att en fullmakt förfalskas?

Vi hoppas Polisen utreder detta.

 

Comments are closed.