1. Ekonomisk rapportering

Länken nedan är ett talande exempel på den ekonomiska rapporteringen som vi i The Hives mottagit av Tambourine. Denna är offentlig och är inlämnad i målet i Lunds tingsrätt där vi är stämda av Cardigans.

Bilden är tagen ur en likviditetsrapport upprättad av Tambourine och ska visa budget och balans för perioden juli-dec 2008. Enligt den så ska The Hives totala skulder för The Hives gemensamma bolag No fun AB enligt ingående balans (IB) som alltså avser juli 2008 inte varit större än 170 890 kr.

I själva verket så gick utan vår vetskap 11 miljoner kronor ut ur bolaget under samma 6 månadersperiod. Det hävdas som återbetalning av skulder till Cardigans!!! Det fanns alltså inga skulder till någon utöver vad som skulle kunna vara vanliga leverantörsfakturor enligt de siffror vi fick se i denna likviditetsrapport och några låneförhållanden mellan oss och Cardigans hade aldrig nämnts överhuvudtaget. Efter att Tambourine i efterhand modifierat bokföringen (mer om det framöver) så påstår The Cardigans att ”skulden” till dom vid tillfället ska ha varit drygt 30 miljoner kronor.

NF 6 mån lbudg0527

NF_6_man_lbudg0527

Comments are closed.